Najnowsze informacje

Posiedzenie Rady
Nadzorczej odbędzie się
w dniu 23 stycznia 2020 r.

Program posiedzenia w zakładce:
Władze Spółdzielni/Posiedzenia Rady Nadzorczej

Telefon alarmowy
SM Żychlin
794 095 514

Zobacz więcej klikają tutaj! kliknij tutaj!